Stručni tekstovi

Imena bikova – pravila za izbegavanje parenja u srodstvu

Stručni tekstovi >>

Od jula 2010.godine u Nemačkoj i Austriji se zajednički sprovode nova dogovorena pravila za davanje imena bikovima koji se koriste u veštačkom osemenjavanju. U bazama podataka o bikovima koji su korišteni u osemenjavanju u proteklih nekoliko desetina godina nalazi se više od 17.000 bikova. Često se dešava da i više bikova nosi isto ime, naročito u nekim dominatnim linijama u kojima je postalo veoma teško smišljati nova imena. Dalje, česte su situacije da bikovi sa istim početnim slovom imena nisu iz iste linije i obrnuto, da bikovi sa različitim početnim slovima imena pripadaju istoj liniji, ponekad su i u vrlo bliskom srodstvu. Sve to stvara velike poteškoće odgajivačima kod odabira bikova za pojedinačno osemenjavanje pa se dešavaju neželjena sparivanja u srodstvu. Da bi se taj problem umanjio i odgajivačima olakšalo osemenjavanje i izbor bikova, uvedena su nova pravila kojih se trebaju svi pridržavati kod uvođenja novih bikova u matične knjige.
Kao pomoć farmerima, stočarima i veterinarima oko izbora odgovarajućeg bika simentalske rase čije se seme koristi za veštačko osemenjavanje u daljem tekstu date su neke linije kod kojih je došlo do promene početnog slova imena bikova.

Linija Horex

Svi novi bikovi iz podlinije Hodscha (naslednik Hippo) nosiće imena na slovo „J“, kao što  većina bikova naslednika bika Horwein (podlinija Horror) nosi imena na slovo „W“.

Wille, HB-2084 je trenutno najbolji simentalski bik. Potiče iz čuvene Hororove linije. Pored odličnih rezultata u proizvodnji, kćerke se odlikuju veoma dobrim osobinama fitnesa, posebno za dugovečnost, perzistenciju i broj somatskih ćelija. Zbog lakoće telenja preporučuje se za osemenjavanje junica.

Linija Redad

Najzastupljenija linija u simentalskoj populaciji Redad, širi se na tri podlinije, a podlinije Radi i Renner imaju svaka još veliki broj bikova naslednika. Ovde je potreban veliki oprez kod osemenjavanja kako bi se izbeglo srodstvo

Linija Perutz

Svi novi bikovi iz linije Humberg (naslednici Harvester, Humat, Hupsal i dr.) nosiće imena na slovo „O“.

 

« Nazad
Pančevački put 105, Krnjača, Beograd
svckrnjaca@gmail.com

Back to Top