Stručni tekstovi

Patogeneza postpartalnog endometritisa krava

Stručni tekstovi >>

SADRŽAJ

U ovom radu razmotrićemo:
•    Fiziologiju puerperijuma kod krava
•    Patogenezu postpartalnog endometritisa
•    Uticaj poremećene involucije uterusa na kasnije reproduktivne parametre
•    Tretman - lečenje poremećene involucije uterusa i endometrita

UVOD

Iz do sada prikupljene literature i saznanja o oboljenjima endometrijuma, možemo zaključiti da postoji saglasnost većine autora da ova oboljenja imaju veliki negativni ekonomski uticaj. Međutim nesaglasnost postoji oko izbora optimanog tretmana-lečenja endometrijuma krava. Termini endometritis i metritis se često koriste kao sinonimi, međutim oni opisuju dve različite stvari. Endometritis predstavlja zapaljenje endometrijuma a metritis oboljenje uterusa. Razlikovanje ovih termina je važno zbog izbora terapije za pojedina grla. U većini slučajeva zapaljenje je ograničeno na endometrijum.
U narednom tekstu obrađena je involucija materice i primena različitih tretmana lečenja.

FIZIOLOGIJA PUERPERIJUMA

Postpartalni period je definisan kao interval od teljenja do konačne involucije uterusa (40-50 dana) i može se podeliti u tri faze:
•    rani postpartalni period koji traje 8-14 dana, period kada hipofiza nije aktivna na GnRH
•    srednji period, kada je hipofiza osetljiva na GnRH i traje do prve ovulacije. Ovaj period je promenjiv i kod većine krava traje 12-25 dana post partum
•    post ovulatorni period, koji obuhvata period od prve ovulacije do završetka involucije uterusa koja se završava sa oko 40-50 dana post partum
Posle porođaja u toku involucije uterusa, karakteristično je smanjenje uterusa, vaginalni iscedak i morfološke promene na endometrijumu.
Oko tri nedelje posle porođaja, uterus dostiže normalnu veličinu koju je imao pre steonosti.
Sa oko 6 nedelja posle porođaja dostiže se potpuni oporavak endometrijuma.
Pod normalnim okolnostima do 18 dana post partum sadržaj uterusa je izbačen. U toku porođaja infekcija uterusa može se utvrditi skoro u 90% krava u prvoj nedelji posle porođaja.
U ovom periodu se reaktiviraju odbrambeni mehanizmi uterusa koji uz kontrakcije uterusa eliminišu sadržaj sa bakterijama napolje.
U većini slučajeva bakterije unete tokom teljenja i naknadnim intervencijama budu eliminisane do 10 dana post partum a da nisu ni prouzrokovale nikakve kliničke simptome.
Ukoliko je involucija usporena i slaba intrauterina odbrana ili značajnije bakterijsko opterećenje dolazi do zapaljenja uterusa i endometrita koji traju i posle puerperijuma.

PATOGENEZA ENDOMETRITA

Prilikom porođaja dolazi do infekcija uterusa, i ukoliko nisu brzo eliminisane uzrokuju upalu uterusa.
U prve 4 nedelje post partum endometritis u različitim stepenima otkriven je kod oko 85% uzoraka urađenih biopsijom uterusa, dok u 7 nedelji post partum 66% uzoraka biopsije bili su slobodni od znakova endometritisa. Zavisno od vremena prvog tretmana procenat endometrita se smanjuje. Uočeni su bolji rezultati kada se tretman započne 30 dana u odnosu na 14 dan.
Ovi rezultati govore o sposobnosti uterusa ka spontanom oporavku uterusa pojedinih krava.
De Kruit (citat po Grunert - Bertchold-u) (1982) izveštava da nije retkost spontano izlečenje krava koje imaju redovan ciklus. Navodi da je od 34 krave, 23 ostalo steono, čak i kada je u estralnoj sluzi bilo gnoja posle 4 -tog osemenjavanja, a još 9 je ostalo gravidno kod sledećih osemenjavanja.
Normalna plodnost se postiže kod većine krava od 40-50 dana post partum. Koje bakterije se nalaze u kulturama iz uterusa, Gram pozitivne, Gram negativne, aerobi, anaerobi. U ranom puerperijumu preovlađuju koliformne i druge nespecifične bakterije. U drugoj i trećoj nedelji raste broj Actinomyces pyogenes, Gram pozitivne i gram negativne bakterije (anaerobne), a zatim opadaju izuzev kod krava sa piometrom (slika 1), pokazujući sinergestički efekat.
 

Slika 1.

Actinomyces pyogenes koje se nađu prve nedelje post partum uzročnici su teških endometritisa. Kod patogeneze endometritisa treba praviti razliku između akutnog endometritisa koji traje oko 14 dana i kasnijeg hroničnog endometritisa. Kod infekcija slabijeg stepena sa manje patogenih uzročnika u toku nekoliko dana dolazi do potpune morfološke i funkcionalne restitucije endometrijuma. Pod nepovoljnim uslovima infekcija može perzistirati i iz akutnog se razvija hronični endometritis.Većina autora se slaže u tome da hroničnom endometritu u osnovi leži jedna primarna infekcija

Slika 2.

Akutni endometritis je vidljiv sa malim promenama u vidu karakterističnih lohija, braon boje, niske viskoznosti bez smrdljivog mirisa. Ovaj akutni endometritis ulazi u hronični stadijum. Rano pojavljivanje estrusa ima pozitivni efekat na involuciju uterusa i eliminaciju bakterija. Kod krava koje uđu u estrus rano može nastati piometra sa perzistirajućim žutim telom.
Oštećeni endometrijum nije u mogućnosti da luči PGF2α koji dovodi do regresije žutog tela.
Teški slučajevi endometrita su sa izraženim promenama na lohijama (slika 2 i 3) (slaba viskoznost, crveno siva boja, delići tkiva zahvaćenog nekrozom, smrdljiv miris) i opšti simptomi, gnojni iscedak može trajati mesecima.

Slika 3.

Najveći broj hroničnih endometritisa nastaje kao posledica infekcije koja prethodno dovodi do akutnog zapaljenja. Endometrijum se brani od prodora uzročnika i njihovih toksina kao i od toksičnih raspadnutih produkata ćelija, pojačanom sekrecijom sluzi i eksudativnim procesom (izlazak seruma, granulocita, limfocita, plazma ćelija). Klinički ovi se odbrambeni tokovi manifestuju kao sluzavi, sluzavo gnojni i gnojni izliv iz cerviksa (slika 4)

Slika 4.

Predisponirajući faktori za nastanak endometritisa:
-Teški porođaji
-Pomoć pri porođaju
-Povrede porođajnog kanala
-Loša higijena porođaja
-Zaostala posteljica
-Metabolički poremećaji, ketoza i dr.
Posledica hroničnog endometritisa je neplodnost krave. Intenzivan rast embriona i plodovih ovojnica u prve 4 nedelje post concepcionem potpuno je zaviostan od integriteta uterusnog sekreta.
Shodno zapaljivim promenama u endometrijumu ovi sekreti pokazuju kvalitativna i kvantitativna odstupanja koja prekidaju rani embrionalni razvoj i dovode do maceracije, mumifikacije ili  gnojnog raspadanja ili do resorpcije ploda i plodovih ovojnica. Smatra se da zapaljive promene u endometrijumu izazivaju začepljenje žlezdanih izvodnih kanala, a ovo dovodi do sekundarnog proširenja žlezdica i atrofije žlezdanog epitela. Ovo stanje je skopčano sa infiltracijom eozinofilnih granulocita i limfocita i periglandularnog fibroziranja. Konačno takve krave postaju ireverzibilno neplodne a da se pri tome ne pojavljuju klinički znaci oboljenja.

 

TERAPIJA

Lečenje postpartalnog endometritisa je sporan proces. Nejasnoće postoje oko sledećih pitanja:
-koje životinje trebaju biti tretirane
-u koje vreme
-kojim lekovima
-kojim načinom aplikacije
-koliko često
Zahtev terapije bi bio:
-eliminacija intrauterinih bakterija
-ne inhibitorno delovanje na normalne uterusne odbrambene mehanizme
-ne prouzrokovati gubitak u mleku i obezbediti ekonomski dobitak
- kojim načinom aplikacije

Sadašnje terapije su:
-intrauterina infuzija antiseptika i antibiotika
-sistemsko davanje antibiotika
-hormonska terapija (PGF2α i GnRH pojedinačno ili u kombinaciji)

Intrauterina infuzija antibiotika
- Ima za cilj eliminaciju bakterija a to su aminoglikozidi, nitrofurani i sulfanomidi koji mogu delovati u anaerobnim uslovima u prisustvu krvi, guste populacije bakterija
-  Od antibiotika upotreba oksitetraciklina u obletama koji manje iritira uterus
U ranoj fazi puerperijuma penicilin nije delotvoran jer različite vrste bakterija proizvode penicilinazu.
Tetraciklini su najpogodniji hemoterapeutici za intrauterini tretman u puerperalnih krava.

Intrauterina infuzija antiseptika
Antiseptici kao neantimikrobni lekovi se često koriste zato što nemaju rezidua u mleku.
Antibiotici kao i antiseptici imaju nepovoljno dejstvo – negativni efekat na fagocitozu i veoma često su neuspešni u eliminaciji bakterija.
Zatim oni veoma često mogu izazvati endometritise endotoksinima koji mogu dovesti do razvoja toksičnog endometritisa/metritisa.
Zbog toga ne upotrebljavati antiseptike u ranoj i srednjoj fazi puerperijuma.

Hormonska terapija
Kao alternativa antimikrobnoj terapiji se najviše razmatra u poslednje vreme
Rano izazivanje estralnog ciklusa ima pozitivan efekat na involuciju i eliminaciju bakterija zahvaljujući aktivaciji odbrambenih mehanizama uterusa tokom ciklusa
Upotrebom prostaglandina za indukciju estrusa i rilizing hormona za inicijaciju ovulacije je poželjno.

Prostaglandini – razlozi za upotrebu
- PGF2α indukuje luteolizu žutog tela
- proizvodnja estrogena koja sledi posle toga stimuliše uterine odbrambene mehanizme
- PGF2α stimuliše uterine kontrakcije koje pomažu pražnjenje uterinih lohija i gnoja
- PGF2α stimuliše fagocitozu od strane uterinih leukocita
- PGF2α je dokazani izbor za lečenje piometre
Neke studije pokazuju efekat PGF2α i kod krava sa odsustvom žutog tela
GnRH – Gonadorilizing hormon
Ima smisla primeniti tretman ovim hormonom samo na dobro organizovanim farmama i od lica koja razumeju funkciju dejstva ovog hormona
Preporuke za lečenje
Na osnovu predhodnih kriterijuma mogu se dati sledeće preporuke:
 - Lakši slučajevi akutnog endometritisa (involucija materice koja napreduje, male promene u lohijama, bez smrdljivog mirisa) treba ostaviti ne tretirane- ne lečiti jer postoje realne šanse za samoizlečenje
 - Teži endometritisi mogu biti tretirani sa intrauterinom aplikacijom tertraciklina. Jedna aplikacija je dovoljna
 - Hronični endometritis (posle 14 dana postpartum) ukoliko nije piometra koja mora biti tretirana sa PGF2α.
 - Lakši oblici hroničnog endometritisa (viskozni sekret, bistar ili mutan sa malo gnoja), ne primenjujemo lečenje pogotovo ako su krave ponovo u ciklusu
 - Teži slučajevi hroničnog endometritisa (sekret sačinjen uglavnom od gnoja) treba tretirati sa PGF2α i treba posumljati na piometru
 - U rezistentnim slučajevima, gde nema kliničkog oporavka od 40-50 dana post partum može se primeniti intrauterini tretman sa antisepticima

Zaključak
Nije moguće napraviti generalnu strategiju terapije endometritisa
Svaku kravu sa tim problemom treba pojedinačno lečiti

 

« Nazad
Pančevački put 105, Krnjača, Beograd
svckrnjaca@gmail.com

Back to Top