Program seminara

1.Dan

 • Teorijski deo: Uvod u veštačko osemenjavanje goveda
 • Teorijski deo: Anatomija, fiziologija i patologija polnih organa goveda
 • Teorijski deo: Osemenjavanje krava i junica (otkrivanje estrusa, higijena i tehnika osemenjavanja, neophodni zapisi, vođenje evidencije u osemenjavanju i dr.)


2. Dan

 • Teorijski deo: Ponavljanje osnovnih pojmova vezanih za anatomiju ženskih polnih organa, priprema i tehnika osemenjavanja krava i junica
 • Praktični deo: Praktična demonstracija i vežbanje na preparatima organa zaklanih životinja (palpacija i vežbanje inseminacije)
 • Praktični deo: Upoznavanje sa rukovanjem semenom u postupkuv.o.;rukovanje sa kontejnerom i obezbeđenje sa tečnim azotom

3. Dan

 • Praktični deo: Vežba na ženskim životinjama na farmi (rektalni pregled uključujući praktično izvođenje osemenjavanja uz pomoć i pod kontrolom veterinara)

4. Dan

 • Praktični deo: Vežba na ženskim životinjama na farmi (rektalni pregled uključujući praktično izvođenje osemenjavanja uz pomoć i pod kontrolom veterinara)

5. Dan

 • Predstavljanje Centra Krnjača: Organizacija poslova; Predstavljanje ponude bikovskog i nerastovskog semena, obilazak Centra...
 • Teorijski deo: Selekcija- Objašnjavanje pojedinih selekcijskih parametara (mlečnost, mesnatost, fitnes...); Uticaj ishrane i menadžmenta na reprodukciju
 • Teorijski deo: Upoznavanje sa postupkom proizvodnje semena bikova, Upoznavanje sa radom sa priplodnim bikovima, Dobijanje, pregled, razređenje i zamrzavanje bikovskog semena...
 • Informacije vezane za nabavku kontejnera, pistoleta, šireta, cene semena, linije snabdevanja i sl.
 • Diskusija i odgovori na postavljena pitanja; Završna provera stečenog znanja i dr.
 • Dodela uverenja o završenom seminaru

Seminar vodi Igor Prka spec.dr vet. 011/2711-292

Pančevački put 105, Krnjača, Beograd
+381 11 27 11 292
+381 11 27 48 183
svckrnjaca@gmail.com

Back to Top