Stručni tekstovi

Sterilitet krava

Pogledajte intervju sa spec dr vet Igorom Prkom u TV emisiji "Moje selo", na 14-om minutu. Tema razgovora je sterilitet krava.

Detaljnije »

Šta bi sve trebalo da ima jedan dobar priplodni bik?

Rukovodilac laboratorije SVC Krnjača spec dr vet Igor Prka govori o tome šta bi sve trebalo da ima jedan dobar priplodni bik.

Detaljnije »

Veštačko osemenjavanje krava

Pogledajte gostovanje spec dr vet Igora Prke na Agro TV. Tema razgovora je veštačko osemenjavanje krava.

Detaljnije »

Zapaljenja mlečne žlezde – Mastitisi

Klinički i subklinički mastitisi krava predstavljaju sve veći problem koji dovodi do velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji mleka. Mastitisi su naime, osim smanjenja proizvodnje, odgovorni i za slabiji kvalitet mleka zbog povećanog sadržaja bakterija i somatskih ćelija. Kontrola kvaliteta mleka u otkupu je sve veća, pri čemu se uveliko radi na standardizaciji kvaliteta po zahtevima Evropske Unije, prema kojoj je gornja granica zagađenosti 100.000 bakterija i 400.000 somatskih ćelija u 1 ml mleka (uredba EZ 853/2004).

Detaljnije »

Vitamin e i selen u reprodukciji

Vitamini su organske materije, koje su neophodne u metabolizmu životinja. Oni su potrebni u malim količinama i životinja ih dobija:
a) isključivo hranom (A, E),
b) hranom i posredstvom mikroflore sistema za varenje, koja sintetiše neke vitamine (B, K) i
c) hranom, kao i sopstvenom i helio sintezom (C, D).

Detaljnije »

Veštačko osemenjavanje

Zootehnička i veterinarsko-medicinska metoda ubacivanja doza sperme u određene delove ženskog polnog trakta, primenom određenih instrumenata i tehnika. U širokoj stočarskoj proizvodnji, veštačko osemenjavanje (VO) se koristi većviše od 50 godina. Primena ove metode, doprinela je velikom napretku intenzivne stočarske proizvodnje.

Detaljnije »

Uticaj veličine testisa bika na proizvodnju sperme u centrima za veštačko osemenjavanje

Izbor bikova za veštačko osemenjavanje počinje od teladi koja su dobijena od visokovrednih roditelja, bikovskih očeva i bikovskih majki. Dobijena telad posle laboratorijskih ispitivanja, preuzimaju se u centar za v.o. i nakon boravka u karantinu prelaze u testnu stanicu. Sa navršenih dvanaest meseci vrše se merenja eksterijera grla. Jedna od mera koja se evidentira je i obim testisa.

Detaljnije »

Uticaj rase bika na rezultate plodnosti (non return metodom)

U uslovima prakse non return je relativno pouzdana metoda za ocenu plodnosti bikova, mada je za njegovu ocenu neophodno da analizom bude obuhvaćeno veći broj osemenjenih plotkinja i uticaj različitih faktora radi što veće pouzdanosti dobijenih rezultata.
Analizom je obuhvaćeno preko 10.000 prvi put osemenjenih krava i junica u periodu od 1999.do 2004.god., kao i 30 bikova iz SVC Krnjača. U ovom nastavku analiziran je uticaj rase bika.

Detaljnije »

Uticaj kvaliteta semena, godišnjeg doba, starosti plotkinje i bika i rase bika na rezultate plodnosti dobijene Non return metodom

Za ocenu reproduktivnih rezultata krava i junica koriste se različiti parametri plodnosti i to servis period, indeks osemenjavanja, međutelidbeno vreme i drugo, a za bikove u priplodu vrednosti dobijene non-return metodom. Da bi ejakulat u Centrima za v.o. bio uzet u dalju obradu potrebno je da se zadovolje propisani parametri kvaliteta. Ocena parametara ejakulata obuhvata makroskopsku (volumen, boja, konzistencija, miris i pH vrednost) i mikroskopsku ocenu (pokretljivost, gustina, procenat živih i patološki oštećenih spermatozoida).

Detaljnije »

Uticaj godišnjeg doba – sezone na rezultate non return metode

U Centrima za veštačko osemenjavanje u oceni plodnosti bikova vrlo često se koristi non-return metod čije se vrednosti unose pored selekcijskih osobina i u katalog bikova. Non-return metod je definisan kao mera broja i procenta osemenjenih plotkinja u određenom vremenskom periodu. Ako se za 60 do 90 dana ili izostanka 3 do 4 očekivanih ciklusa nisu "vratile" na ponovno osemenjavanje predpostavlja se da su steone. Na rezultate ove metode utiče čitav niz činilaca od kojih su na prvom mestu oplodna sposobnost (kvalitet) sperme i fertilitet ženske jedinke.

Detaljnije »

Prolivi (Diarrhoe)

Oboljenja teladi, posebno digestivnog trakta (prolivi), još uvek predstavljaju značajan razlog gubitaka u odgoju podmlatka. Ekonomski gubici ne nastaju samo uginućem životinje, nego se odražavaju i smanjenim prirastom. Oboljenja teladi (junadi) u tovu često predstavljaju problem zapata i posledica su grešaka u ishrani i držanju ali i oslabljenog imuniteta jedinki. Ne postoji staja (objekat) u kojoj nema bakterija, virusa ili gljivica.

Detaljnije »

Plodnost bikova u stadu

Bikovi u stadu imaju veliki uticaj na brojne aspekte poslovanja, posebno na profitabilnost. Na primer, procenat dobijene teladi je pojedinačno najznačajniji faktor koji utiče na profitabilnost, kao i broj steonih krava tokom sezone parenja. Zbog toga, sve aktivnosti vezane za profitabilnost su tesno vezane za priplodnu sposobnost bika u stadu.

Detaljnije »

Pet koraka u obradi papaka

Poremećaji ekstremiteta i posledična šepavost prouzrokuju ozbiljne ekonomske gubitke farmerima. Ekonomske posledice poremećaja ekstremiteta su troškovi koji nastaju zbog gubitaka u proizvodnji mleka, gubitka težine, isključenja grla, produženog međutelidbenog intervala, povećanih troškova radne snage i veterinarskih troškova, kao i lečenje, i odbačeno mleko. Procena troškova šepavosti varira u zavisnosti od zemlje i od uslova.

Detaljnije »

Patogeneza postpartalnog endometritisa krava

Iz do sada prikupljene literature i saznanja o oboljenjima endometrijuma, možemo zaključiti da postoji saglasnost većine autora da ova oboljenja imaju veliki negativni ekonomski uticaj. Međutim nesaglasnost postoji oko izbora optimanog tretmana-lečenja endometrijuma krava. Termini endometritis i metritis se često koriste kao sinonimi, međutim oni opisuju dve različite stvari. Endometritis predstavlja zapaljenje endometrijuma a metritis oboljenje uterusa.

Detaljnije »

Nakaze (Monstra, Terata)

Pod pojmom nakaze, podrazumevaju se nasledne promene (anomalije i defekti) u morfologiji i funkciji celokupnog organizma ili jednog njegovog dela. Nakaze dakle, predstavljaju teške defekte, znatno izvan normalnih varijacija u okviru jednog specijesa i rezultat su poremećaja u razviću. Anomalije u razviću nastaju u toku ontogeneze. Što ranije nastaju poremećaji u razviću ploda, to su i veći izgledi za teška morfološka odstupanja individue.

Detaljnije »

Imena bikova – pravila za izbegavanje parenja u srodstvu

Od jula 2010.godine u Nemačkoj i Austriji se zajednički sprovode nova dogovorena pravila za davanje imena bikovima koji se koriste u veštačkom osemenjavanju. U bazama podataka o bikovima koji su korišteni u osemenjavanju u proteklih nekoliko desetina godina nalazi se više od 17.000 bikova. Često se dešava da i više bikova nosi isto ime, naročito u nekim dominatnim linijama u kojima je postalo veoma teško smišljati nova imena.

Detaljnije »

Seksiranje bikovskog semena uz pomoć „Heifer plus“ i „Bull plus“ sredstva

Novitet na tržištu bikovskog semena je delimično seksirano seme (75%) kao gotov proizvod koji se označava kao HP („Heifer Plus“ ili junice plus). Seme se može seksirati i samostalno u pravcu dobijanja više muških ili ženskih potomaka uz pomoć HP ili BP („Bull Plus“ ili bik plus) ampula za jednu dozu semena, proizvođač je Emlab iz SAD

Detaljnije »

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda

Pomoću analize gena odnosno markera koji se nalaze blizu gena ili na genu, moguće je ranije saznati nešto više o genetskom nasleđu goveda. Analize koje se vrše usmerene su pre svega u pravcu određivanja proizvodnih osobina koje se prenose na potomstvo. Već sada, baza podataka obuhvata desetine hiljada grla i čini podatke dobijene na taj način veoma pouzdanima (oko 75%). Vrednost grla koja su genomski testirana dostižu vrednosti onih progeno testiranih. Pored ovih podataka koji se tiču proizvodnih osobina goveda, analizom genoma došlo se do informacija i o genetskim anomalijama koji se prenose pre svega preko semena priplodnih bikova.

Detaljnije »

Biološki uticaj feromona na seksualno ponašanje priplodnih bikova

Feromoni su hemijske materije, koje se izlučuju iz organizma jedne jedinke i čiji miris može da oseti druga jedinka iste vrste, kod koje prouzrokuju specifičnu reakciju. Ova specifična reakcija može da bude ispoljavanje određenog oblika ponašanja ili pokretanje određenog fiziološkog procesa, najčešće menjanjem nivoa aktivnosti hormona.

Detaljnije »

Anestirje krava

Pojam anestrija obuhvata kod goveda poremećaj plodnosti različite etiologije. Karakteriše se izostankom simptoma estrusa, kako vidljivih znakova polnog žara, tako i cikličnih promena na sluzokoži vagine i uterusa (Grunert 1999.) Anestrije su česte u nepovoljnim uslovima držanja i ishrane, pa je povećan broj anestričnih plotkinja znak da postoje greške u ishrani i držanju. U mnogim zapatima anestrija je često razlog loše plodnosti i izlučenja grla.

Detaljnije »
Pančevački put 105, Krnjača, Beograd
svckrnjaca@gmail.com

Back to Top